BÉRCZY KÁROLY: ÉLET ÉS ÁBRÁND

Felhagytam a dohányzással, és elszédültem

 • Aki abbahagyta a dohányzást, mint te
 • Akik leszoktak a dohányzásról és lefogynak
 • Álom és halál kettős néma csende honolt az egyszerü falusi temető sirhalmai felett, szokott látogatója, a sirkerti bús szellő is, nyugodni térve, megszünt rezegtetni a gyér ákáczok sárgás zöld lombjait.
 • Herbert George Wells: A Bűvös Bolt és más elbeszélések
 • Hívó fél a dohányzásról való leszokás egyszerű módja

Uff király Zólyomi, egy különc Felhagytam a dohányzással uraság, aki francia képeslapokat hozatott a falusi postán, évek óta, reggeltől délig az íróasztalánál üldögélt, és világmegjavító regényt írt, amelyet sohasem fog kinyomtatni, divatos színésznők és előkelő hölgyek fotográfiáit akasztotta a és elszédültem, a telet mindig Párizsban vagy legalábbis Pesten óhajtotta eltölteni, de erre sohasem volt pénze, esténkint a tanítót vagy a papot látta vendégül asztalánál, vagy egyedül merengett a borospohár felett, a csillogó szerednyeibe nézett, sóhajtott, s egy Felhagytam a dohányzással gondolt, majd a nyéki nehéz bort töltötte karcsú pohárba, és álarcosbálnak képzelte a világot, valahol a szoba hátterében mélyedés van, ahol a nagyopera zenekara Mozarttól játszik csengő-bongó zenedarabokat, legvégül francia bort ízlelt, és az jutott eszébe, hogy mily kár: más korban él, Bessenyeit, a nyugalomba vonult gárdistát nem keresheti fel holnap a szomszéd faluban.

És hogy tökéletesen lássuk Zólyomit, nyissuk szét keblén a magas mellényt, fölötte egy régi divat szerint nyakra csavart selyemkendővel, ahol az amulett függ vékony ezüstláncon, s piros bőrdarabka jelzi a helyét a vívóköntösön: a szívben egy évtized óta változatlan hűséggel és reménytelenséggel ült trónszékén egy királynő, akit Lányvári Izabellának hívtak. Bizonyos, hogy eleinte - a régi pesti utazáskor, midőn Zólyomi utoljára volt a fővárosban, három egyforma kalapot vett, egy tucat sétapálcát elefántcsont gombbal, és egy bizonyos ételnek a receptjét felíratta az "Arany Bárány" szakácsnéjával.

A hölgy engedelmet adott, hogy Zólyomi olykor levelet írhasson neki, poste restante, és Zólyominak becsületére válik, hogy nem élt vissza mohón a szabadsággal.

Legalábbis addig várt, míg a kis pecsétnyomó elkészült a vésnöknél, amelyet az ezüstös színű viaszban a levél hátán elhelyezett. Illedelmes és elszédültem levél volt az. A szavak, a pontosvesszők és a gondolatjelek nem voltak céltalanul elrejtve.

Felhagytam a dohányzással, és elszédültem 12 lépés a dohányzásról való leszokásig

Lányvári Izabella - egy budai dáma, aki esős időben nem hagyta el a lakását, és a könyvregény már kevésbé mulattatta, mint az a román, amelyet maga is csinálhat - válaszolt a falusi gavallérnak.

Zólyomi külön palackot hozatott fel e napon, orgonavirágot tűzött a tükör mellé, hátrafont kézzel éjfélig sétálgatott szobájában. Majd egy kedves ötlete támadt: szép, fekete hollótollakat válogatott ki az asszony számára, hogy ezentúl ezzel írja leveleit.

S Felhagytam a dohányzással valóban váltottak néhány levelet, az évfordulón, midőn egy házi hangversenyen, a gordonka hangjai mellett egymással megismerkedtek - bús kisasszonyok és sápadt fiatalemberek, mintegy hangjeggyé aszott öreg dámák üldögéltek a budai rokonoknál - az asszony születésnapján és Zólyomi neve napján. Karácsonykor nyulat küldött a falusi gavallér, és Felhagytam a dohányzással helybeli szűccsel karmantyút csináltatott egy ritka, szürke Felhagytam a dohányzással préméből, amelyet az asszonyhoz juttatott.

Tíz év múltán egyszer betegségről panaszkodott Lányvári Izabella.

Kedves Vásárlóink!

Zólyomi expresszlevélben és elszédültem. Engedelmet kért, hogy nyomban Pestre utazhasson, és a hölgy betegágyánál megjelenhessen. Ezerféle aggodalom szorongatta a szívét. Vajon nem parlagiasodott el a hosszú évek alatt? És kalapja, amelyet egyéni tetszése szerint idomított, mint egy, csavargó színésztől tanulta, nem ijesztő-e?

Felhagytam a dohányzással, és elszédültem a dohányzásról való leszokás nagyszerű

És a francia idézetek, amelyeket régi színdarabokból kiírogatott a levelezés élénkítése céljából, majd eszébe jutnak-e, ha rákerül a sor? És hogyan utazzon?

Tengelyen vagy vaspályán? Hisz az asszony leveleiben mindig drága, szomorú, vidéki földesuraságnak szokta nevezni. Ülhet-e vasútra igazi úriember, ahol a kereskedők pipáznak? Hajnalban kelt föl, s megborotválkozott.

Ki volt sikeres és ki tud építeni? Szenvedek a helyzettől

Délre X. Vasárnap volt, és a virágosüzletben, ahol Zólyomi bokrétát köttetett, olyan illat volt, mint zordon téli estve, amikor süvölt a szél a háztetőn és a szívben a lélekharang kongása hallatszik, az ember a kalendáriumot levelezi. Hetyke, kis fekete leány kötötte aranyszállal a csokrot.

Ki volt sikeres és ki tud építeni? Szenvedek a helyzettől.

Zólyomi egy papirosforintot csúsztatott a kezébe. A bérszolga a "Vadkanfő" kapujában mélyen megemelte és elszédültem sapkáját a visszatérő vendég előtt: - A grófnő már megérkezett, és a numeró 7-ben kegyeskedett szállást parancsolni. Zólyomi bizonyosan elpirult, mint tizennyolc évvel ezelőtt, midőn egy lajtorja Felhagytam a dohányzással falusi kisasszony harisnyáját megpillantotta.

Felhagytam a dohányzással, és elszédültem Köszönöm, hogy leszoktam a dohányzásról

Reszkető térddel állott a numeró hét és elszédültem, míg a gyakorlott, öreg szobaasszony jelt adott a belépésre, s frissen fésülten, mosakodás után, kölnivíz illatával kezén Lányvári Izabella Zólyomit elfogadta. Változott-e az asszony tíz év alatt - ama házi hangverseny óta? Zólyomi ezt nemigen ítélhette meg, hisz először se nézte meg valami alapossággal az úrihölgyet, akibe mindenáron reménytelenül szerelmes akart lenni. Most pedig pláne tartózkodott és elszédültem alaposabb vizsgálattól.

Hátha találna egy ráncocskát vagy pedig egy és elszédültem valahol a drága arcon, amely az álmatlan éjszakán támadt, midőn a falusi levél megérkezett, s az asszony - bevallása szerint - napokig nem tudott aludni utána. Inkább a kezét, cipőjét, divatos szép ruháját vette szemügyre Zólyomi.

 • Mit kell várni a dohányzásról való leszokáskor
 • Dohányzási tabletták ára és vélemények
 • Csupán a gyöktörzs megbarnult, összeaszott szövedékét látjuk ilyenkor, egyebekben rábízhatjuk magunkat ítélőképességünkre, vagy az árverési kikiáltóra, vagy a jó szerencsénkre - ki mire hajlik jobban.
 • Orvos válaszol - Protexin
 • Népi gyógymódok a dohányzás kezelésére
 • BÉRCZY KÁROLY: ÉLET ÉS ÁBRÁND
 • KRÚDY GYULA: TELIHOLD

És titkon bámulta a félcipő csokrát, amely egy táncrendhez vagy kotillonjelvényhez volt hasonlatos. Az ablaknál egy vidéki, elnyűtt öregasszonyság háta látszott, s a kísérőnőnek olyan ócska szalagokból volt a kalapja, amely szalagok a forradalomban Görgey zászlóin lengettek.

Néha köhintés hallatszott, Lányvári Izabella hallgatagon nézett a gavallérra. Faluhelyen ügyetlen a borbély, hisz mindössze a papot borotválja vasárnap, a mise előtt. Egyebük sincs a tótoknak. Míg én nemsokára meghalok. Hitte volna azt, hogy ily megtört, halni vágyó öregasszonyság lesz valamikor abból a nőből, akit a budai rokonoktól hazáig kísért egy tavaszi estve, és szándékosan kerültük a rövid Felhagytam a dohányzással, hogy minél tovább egymás társaságában legyünk?

Ifjú és szép voltam, s nem csodálkoztam, hogy királynőjének nevezett.

Hittem rajongásában, szerelmében, és minden különös szándék nélkül, valóban csak jószívűségből válaszolgattam eleinte a leveleire, hogy ne szenvedjen értem. Később Felhagytam a dohányzással, hogy él valahol messze egy előkelő úriember, aki azon töri a fejét, hogy engem mulattasson. Mondja, hogy látott maga előtt, midőn éjszaka a szobáiban sétált? És milyennek fog látni ezután, miután e vakmerő lépést megtettem, hogy és elszédültem maga előtt a valóságban, az öregségben? Zólyomi sok kérdésre elkészült előre a felelettel, csupán azt nem tudta kiszámítani, hogy királynője éppen oly hiú, mint a és elszédültem királynők.

Lányvári Izabella fél oldalt fordította a fejét, és hirtelen megragadta Zólyomi kezét: - Tanácsot akarok magától kérni, mert maga az egyetlen barátom. Mondja meg nekem őszintén, hogy olyan állapotban lévő nő vagyok én még, akit egy férfi rajongva, szinte másvilágiasan szerethet?

Az ön kérdése

Olyan nő vagyok-e még, akit féltenek vad féltékenységgel, és szeretnek az angyalok türelmével? Kérőm van, Zólyomi, aki bús özvegyi életembe társnak akar szegődni. Ez a fiatalember a korkülönbséget ma még nem látja kettőnk között, de ó, jön idő nemsokára, midőn végleg elmúlik arcomról a és elszédültem. S mily boldogtalanok leszünk akkor mind a ketten. Zólyomi az asszony fehér, ápolt kezére szegezte a tekintetét.

Felhagytam a dohányzással, és elszédültem dohányzó tabletták Izrael

De hisz tanácstalan vagyok Nem tudok már gondolkozni sem. Összezavarodnak az érzelmeim, terveim, álmaim. Ön, hűséges barátom, ne hagyjon eltévedni.

Zólyomi lehajolt, fölemelte és elszédültem asszony kezét, és az ütőér felett megcsókolta: - Ha szereti, menjen férjhez a fiatalemberhez. Fagyos, ünnepélyes csend következett. Az asszony védekezve beszélt: - Azzal költötte fel a figyelmemet, és elszédültem majdnem mikor hagyta abba a dohányzás szakaszait a szavakat mondta, amelyeket ön intézett hozzám, mikor megismert.

A széklet színét az epesavösszetétel és az elfogyasztott táplálék összetétele befolyásolja. A barna összes árnyalata normális. Üdvözlettel: dr. Wacha Judit Amíg szedte 2 doboz fogyott napi fél kapszulával tünetmentes volt, most megpróbáltam szünetet tartani, de a tünetek visszatértek.

És ugyanazokon az utcákon mentünk a Tabánban és a Felhagytam a dohányzással utcai templomnál, a feszületnél mondta ő is, hogy szeret Mintha ismét maga járna mellettem gyöngéden, hódolattal.

Hazamentem, és sírva olvastam el egy utolsó levelét. Zólyomi bólintott: - Én a szívem felett szoktam hordani a levelét. S ne haragudjon, hogy ide fárasztottam.

Felhagytam a dohányzással, és elszédültem fáj a lábak a dohányzás miatt

Zólyomi ezután nemsokára búcsúzott, miután egy szál virágot kapott a bokrétából a kabátjára.